Home »

Biserica de lemn din Leleasca

Biserica de lemn din Leleasca

Lăcaşul a fost refăcut în forma actuală în perioada 1765-1766. Este compus din poartă şi gard de lemn, precum şi „şetrile cu mesile pentru pomeni la sărbători” din interior. De remarcat sunt dimensiunile mari ale lăcaşului, decoraţia bogat sculptată, se disting proeminentul brâu în torsadă, ornamentica stâlpilor pridvorului, capetele grinzilor de sub streaşină şi consolele tăiate în formă de cap de cal. Piciorul mesei de altar este scobit din trunchiul unui copac în relief puternic. Iconostasul şi peretele dintre tindă şi naos păstrează frumoasele icoane şi frize pictate, împreună cu poalele de icoane şi ramele decorative.

Judetul:Olt

Date contact

cătunul Ştefăneşti, com. Leleasca, Judeţul Olt