Home »

Muzeul Judetean Olt

Muzeul Judetean Olt obiective turistice Olt| 365romania.ro

Muzeul Judetean Olt

Muzeul Judeţean Olt expune colecţii de arheologie, istorie medievală, modernă şi contemporană, artă plastică şi etnografie care conţin piese de patrimoniu definitorii pentru cultura şi civilizatia Oltului.
Secţia de istorie-arheologie expune: unelte aparţinând culturii de prund, ceramică şi plastică neolitică din culturile Vadastra şi Sălcuţa, ceramică dacică, numismatică (tezaur bizantin, monede), obiecte ilustrand istoria şi cultura Slatinei. Secţia de artă are la bază donaţia Spiru Vergulescu (50 de picturi, 30 de desene si ilustratii) şi lucrări de pictură ale lui Alexandru Ciucurencu, sau Henri Catargi. Sunt expuse şi lucrări de grafică, sculptură, artă decorativă, icoane pe lemn ruseşti (din prima jumatate a secolului al XIX-lea) si din zona Oltului. 

Judetul:Olt

Date contact

Str. Ana Ipătescu nr. 1, Slatina, judeţul Olt 0249-415.279 muzeu_olt@yahoo.com, contact@mjolt.ro www.mjolt.ro