Home »

Parcul Naţional „Defileul Jiului”

Defileul Jiului Gorj atractii turistice| 365romania.ro

Parcul Naţional „Defileul Jiului”

Defileul Jiului are o lungime de 30 km. Pe Defileul Jiului se mai pot descoperi încă peşteri, se pot face drumeţii şi se pot explora trasee montane virgine.
Pe drumul naţional 66, din Tg-Jiu spre nord, pe dreapta şoselei se află localitatea Curtişoara, atestată documentar în timpul domnitorului Vlad Voda Calugarul, în secolul al XV-lea. Aici se află Muzeul Etnografic Curtişoara, ce oferă vizitatorilor piese de mobilier ţărănesc, obiecte etnografice şi costume din jud. Gorj. În incinta muzeului, în anul 2002, a fost strâmutat întreg complexul familiei Tătărescu de la Poiana Rovinari. În muezeu se mai află şi cea mai frumoasă cula din judetul Gorj, construită între secolele XVII-XVIII.
Castrul roman construit se pare in timpul împăraţilor Septimus Sever si Antonun Caracala, de catre Cohorta I a Britaniilor, Aurelia Antoniniana Militaria se află în apropierea oraşului Bumbeşti Jiu.
La intrarea în defileul Jiului se văd ruinele Mănăstirii Vişina, ctitorie a domnitorului Mircea cel Batran (1386- 1418)cu hramul Sfânta Treime.
Pe malul stâng al Jiului (35 km de Tg.Jiu) se află Mănăstirea Lainici, care are ca hram Intrarea în biserica a Maicii Domnului. Mănăstirea Lainici a fost construită între anii 1812-1847. Ea adăposteşte frumoase fresce interioare dâtând din 1860 şi un iconostas compus din icoane în stil bizantin.
Defileul Jiului a fost locul unor bătălii crunte între armata română şi cea germană, în timpul Primului Război Mondial. Ion Dragalina (1860-1916) a fost un general român care a murit pe front în luptele de pe Jiu din primul razboi mondial, la doar câţiva km de mănăstire.
Diversitatea habitatelor, a speciilor şi prezenţa elementelor endemice de faună şi floră oferă o notă aparte de unicitate biodiversităţii parcului. În literatură, Defileul Jiului este menţionat sub numele de "drumul centro-europeano-bulgar" (Drugescu, 1994, 2000) fiind unul din principalele culoare de migraţie a pasarilor.

 

Judetul:Gorj

Date contact

Jud. Gorj